Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Πολιτική Ποιότητας

Σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου Τσοκανή, ο κύριος στόχος της εταιρείας μας όσον αφορά την Ποιότητα είναι να βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμα προϊόντα και δράσεις ώστε να συναντά στον μέγιστο βαθμό τις προσδοκίες των σημερινών αλλά και μελλοντικών πελατών μας.
Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της Πολιτικής Ποιότητας και των Στόχων Ποιότητας που σε συνδυασμό με την Πολιτική Περιβάλλοντος και την Πολιτική Ασφάλειας καθοδηγούν τους  καθημερινούς μας σχεδιασμούς και δραστηριότητες.
Η εταιρεία μας διαθέτει προχωρημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, που περικλείει ένα συμπαγές και αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο διεργασιών οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τεκμηριωμένες Διαδικασίες Ποιότητας, Τεχνικές Οδηγίες και Προγράμματα Ποιότητας. Το Σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη για πολλά χρόνια και στοχεύει αφενός να εμπεδώνει και να αναπτύσσει συνεχώς την Κουλτούρα Ποιότητας εντός και εκτός του οργανισμού, αφετέρου να ενισχύει την καινοτομία. Αυτό το Σύστημα είναι πιστοποιημένο από την TUV HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2008. 
                             

Σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης για τα αδρανή υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για  σκυρόδεμα, για κονιάματα, για ασφαλτομίγματα, για τεχνικά έργα και οδοποιία και για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής, τα προιόντα των λατομείων του ομίλου είναι πιστοποιημένα και έχουν την σήμανση CE.
   

 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Σήμανση CE
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com