Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Πολιτική Ποιότητας > Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

  Πολιτική για την ποιότητα

Πολιτική της ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. είναι η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει και η συνεχή βελτίωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχοντας στο επίκεντρο της λειτουργίας της την ποιότητα, στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.
Ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία για την ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. αποτελεί αυτό το οποίο τηρεί τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών που έχουν συμφωνηθεί με τον εκάστοτε πελάτη και  μπορεί να παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με αυτόν.
Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:
 Την εφαρμογή των απαιτούμενων προδιαγραφών και των νομικών και κανονιστικών διατάξεων.
 Την θέσπιση, ανασκόπηση και επανασχεδιασμό, όπου κρίνεται απαραίτητο, των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.
 Τη διάθεση των απαιτούμενων παραγωγικών μέσων και πόρων.
 Τις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τις αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.
 Την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης από πλευράς των πελατών, ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες τους που σχετίζονται με τα προϊόντα που διαθέτει και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
 Τη συνεχή βελτίωση της φήμης και της εικόνας της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.
 Την ανανέωση και προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με μικρό κόστος.
 Τη διενέργεια μετρήσεων στις πρώτες ύλες και στο τελικό προϊόν, ώστε να είναι βέβαιο ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.
 Την ενημέρωση και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για την ενθάρρυνση της συμμετοχή τους στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων.
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. αναγνωρίζει, προάγει και ανταμείβει τα μέλη της που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των υψηλών στόχων ποιότητας που η ίδια θέτει.

           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com