Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Αειφόρος ΑνάπτυξηΟ όμιλος εταιρειών Β. Τσοκανή,  έχοντας υιοθετήσει τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την «Αειφόρο Ανάπτυξη», έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την πλήρη και ομαλή εφαρμογή τους σε κάθε είδους δραστηριότητα που έχει αναπτύξει.


Οι βασικοί τομείς όπου ο όμιλος έχει εδραιώσει τις αξίες της Αειφόρου Ανάπτυξης και χρησιμοποιεί ως κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρηματικές ενέργειες είναι οι ακόλουθοι:

1.  Σέβεται όλα τα διεθνώς διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα.
2.  Έχει αναλάβει δεσμεύσεις και έχει εκπαιδεύσει αποτελεσματικά όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, παρέχοντας κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους.
3.  Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος για κάθε εργοταξιακό χώρο, λαμβάνοντας υπόψιν την ορθή χρήση των πόρων, την σωστή διαχείριση των καταλοίπων και τις βέλτιστες επιλογές για την διαχείριση όλων των συστημάτων.
4.  Δεσμεύεται για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
6.  Έχει ως στόχο την ορθολογική διαχείρηση και διατήρηση αποθεμάτων (βελτίωση μεθόδων εξόρυξης, απόδοσης χρήσης κ.λ.π.)
7.  Υποστηρίζει τακτικές με τις οποίες διατηρεί την παραγωγικότητα και προστατεύει από την διάβρωση και την ρύπανση.
8.  Υποστηρίζει εργασιακές πρακτικές που διέπονται από αρχές για ισότιμη απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
9.  Ενθαρρύνει την δημιουργία καλών σχέσεων τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεχόμενοι ετήσια έγγραφη αξιολόγηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της από αυτούς και αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.
10.  Για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων των πελατών της, προωθεί την συνεχή έρευνα και την καινοτομία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com