Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Δραστηριότητες > Έργα Οδοποιίας

Η εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. έχει αναλάβει ως υπεργολάβος της Ferrovial Agroman S.A. τις χωματουργικές εργασίες τμήματος της Ιονίας Οδού (section 3, Περιοχή Ιωαννίνων).

Οι χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, διαμόρφωση πρανών, προρηγμάτωση, επιχώματα και παραγωγή υλικών βάσης και υπόβασης. Για τις προαναφερθείσες εργασίες υπάρχει σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από Φορτηγά (Dumpers), Φορτηγά, Φορτωτές, Τσάπες, Προωθητές γαιών και Διατρητικά μηχανήματα, καθώς και βοηθητικά μηχανήμαμα όπως υδροφόρα, λιπαντικό κ.ά.. Στο εργοτάξιο απασχολούνται δεκαοκτώ άτομα, με επικεφαλή – επιβλέπων Πολιτικό Μηχανικό.
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com