Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Δραστηριότητες > Λατομεία Αδρανών Υλικών > Λατομεία Βαφειοχωρίου Α.Ε. (Βαφειοχώρι Κιλκίς)
Τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. και έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή του Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς. Η ετήσια παραγωγή σε αδρανή υλικά είναι περίπου 1.000.000 τόνοι.

Για την παραπάνω δραστηριότητα έχει επιλεγεί νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από φορτηγά (Dumpers), φορτηγά, φορτωτές και διατρητικά μηχανήματα. Στην παραγωγική διαδικασία απασχολούνται δέκα εργαζόμενοι.
Τα αδρανή υλικά διοχετεύονται  στον νομό Κιλκίς και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το λατομείο έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2000 και τα προϊόντα  ακολουθούν τις προδιαγραφές των Ευρωπαικών Προτύπων CE EN 12620:2002, EN 13242:2002,EN 13043:2002, EN 13450:2002. 
 
 
 
     
| 1 |
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com