Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Δραστηριότητες > Εξορυκτικές Υπηρεσίες > Λατομεία Χάλυψ ΑΕ (Μάνδρα Αττικής)Η εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. από τον Ιανουάριο του 2001 εκτελεί εργολαβία στο λατομείο της ΧΑΛΥΨ ΑΕ έχοντας αναλάβει την εξόρυξη (διάτρηση, γόμωση και ανατίναξη), φόρτωση και μεταφορά του ασβεστολιθικού υλικού στα συγκροτήματα θραύσης.

Για την παραπάνω δραστηριότητα υπάρχει καινούριος κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από  χωματουργικά φορτηγά (Dumpers), με δυνατότητα μεταφοράς 3000 tn/hr, Φορτωτές, Διατρητικά μηχανήματα και  Κρουστικές σφύρες. Επιπλέον υπάρχει βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από φορτηγά, υδροφόρα, κινητό συνεργείο και  ανυψωτικά μηχανήματα. Για την συντήρηση και καλή λειτουργία των μηχανημάτων υπάρχει συνεργείο και εξειδικευμένο προσωπικό. Στο σύνολο τους έχουν επιλεγεί  τριάντα δύο  (32) εργαζόμενοι  για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργολαβικής δραστηριότητας συμπεριλαμβάνοντας τους χειριστές μηχανημάτων με τους βοηθούς τους, τους μηχανικούς συνεργείου, μηχανολόγο μηχανικό και μεταλλειολόγο μηχανικό.

 
 
 
 
     
 
 
 
     
| 1 |
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com