Προφιλ
 
Δραστηριότητες
 
Προϊόντα
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Υγιεινή και Ασφάλεια
 
Αειφόρος Ανάπτυξη
 
Χρήσιμες συνδέσεις
 
Νέες Θέσεις Εργασίας
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ισολογισμός 2013
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΟΥΤΣΟΥ 7 ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ.Κ.12243
ΤΗΛ.: +30.210 5914503
ΦΑΞ: +30.210 5985021
EMAIL: info@tsokanisgroup.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
   
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ
 
Αρχική σελίδα > Δραστηριότητες > Λατομεία Αδρανών Υλικών > Λατομεία Β.Τσοκανή Α.Ε. (Κάντια Ναυπλίου)

   

Η  εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. έχει αναλάβει την πλήρη εκμετάλλευση Ιδιόκτητου λατομείου στην περιοχή του Ναυπλίου. Το λατομείο παράγει αδρανή υλικά τα οποία και διακινούνται με ιδία μέσα στην περιοχή της Αργολίδας, στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και σε νησιά. Η ετήσια παραγωγή αγγίζει τους 2.000.000 τόννους.

Η δραστηριότητα της αποτελείται από: εξόρυξη υλικού, φόρτωση και μεταφορά υλικών στο συγκρότημα θραύσης, θραύση υλικών με δυνατότητα θραύσης 500-600 μετρικούς τόνους ανά ώρα, πώληση προϊόντων θραύσης και μεταφοράς. 
Για την παραπάνω λειτουργία υπάρχει νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από Φορτηγά (Dumpers), Φορτηγά, Φορτωτές και διατρητικά μηχανήματα. Στην μονάδα απασχολούνται είκοσι άτομα, με επικεφαλή – επιβλέπων Μεταλλειολόγο Μηχανικό.
Το λατομείο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας  ISO 9001:2000 και τα προϊόντα  ακολουθούν τις προδιαγραφές των Ευρωπαικών Προτύπων CE EN 12620:2002, EN 13242:2002,EN 13043:2002, EN 13450:2002.

 
 
 
 
     
 
 
 
     
| 1 |
 
 
Copyright © ΤΣΟΚΑΝΗΣ. All rights reserved | Επικοινωνία | info@tsokanisgroup.com